News

Łódzkie spotkanie lekarzy naukowców z 30 krajów świata

logo ICBD2011

O 17 w sobotę powitaliśmy Uczestników i Gości, Prof. Michael Katz z Fundacji March of Dimes i ja - Prof. Maria Respondek-Liberska, oboje reprezentujący komitet sterujący (Steering Kommittee).

prof. M. Katz z prof. M. Respondek-Liberską

Wykłady odbywały się w Sali konferencyjnej na 4 piętrze hotelu Andels specjalnie na ten cel udekorowanej 30 flagami reprezentującymi kraje naszych gości z: Chiny, Indie, Filipiny, Pakistan, Wietnam, Cypr, Liban, Izrael, Tunezja,  Ghana, Nigeria, Tanzania,  Gwatemala, Republika Południowej Afryki, Brazylia, Argentyna, Puerto Rico, USA, Kanada, Australia, Włochy, Wielka Brytania, Holadnia, Francja, Szwajcaria, Luksemburg, Szwecja, Niemcy, Rosja, Łotwa, oraz Polski.

Wykład inaugurujący wygłosił Prof. Zulfigar Ahmed Bhutta z Pakistanu (180 mln ludności! dla przypomnienia), który pracuje na co dzień w Karaczi, ale jest członkiem honorowym American Academy of Pediatrics, ma pozycje profesorskie w Boston Univ, Tufts Univ, jest członkiem Royal College of Physicians, Royal College of Paediatrics and Child Health… (jego imponująca lista osiągnięć  jest łatwa do odnalezienia w internecie). Jego intrygujący wykład nosił tytuł: “Achieving and costing Maternal and Child Survival. What are the Millennium Development Goals”.  Slajdy zawierały min. wyliczenia kosztów wojen na świecie w minionym dziesięcioleciu i liczne cytaty z takich pism jak Lancet, Science, Nature.

***

W kolejnych 3 dniach konferencji miało miejsce 10 sesji w tym 3 sesje tzw. wolnych komunikatów. Każdy z wykładowców (nie tylko Prof. Bhutta)  był przedstawiany nie tylko z imienia i nazwiska czy tematu wykładu, ale prowadzący sesje poświęcali sporo czasu na uzasadnienie wyboru prelegenta i przedstawienie jego osiągnięć. W każdej sesji podejmowano dyskusję, przewodniczący sesji na zakończenie dokonywali podsumowywania. Rzadko w Polsce a nawet na zagranicznych konferencjach stosuje się tak wyjątkowe podejście do speakerów jak i do omawianych problemów. Trudno streszczać każde wystąpienie, ale postaram się dokonać krótkiej rekapitulacji 4 dniowego spotkania.

          Sala obrad

***

W sesji plenarnej 1 m.in. zadano speakerom pytania: co w ciągu ostatnich 6 lata zmieniło się w Twoim kraju z zakresie opieki i prewencji wad wrodzonych?…Co w tej sprawie zrobiłbyś jako minister zdrowia?

W sesji 2 poruszono problem ryzyka wcześniactwa i ludzkiego genomu, ponieważ jak się okazuje wcześniactwo wydaje się być uwarunkowane genetycznie…co ogranicza aktualnie nasze wpływy na to zjawisko .

Sesja 3 to problematyka nam  najbliższa, bo dotycząca diagnostyki prenatalnej. Po raz pierwszy w Polsce ten temat rozpoczęto od osiągnięć i możliwości kardiologii prenatalnej. Prof. G. Rizzo z Rzymu miał wykład na temat obrazowania 3D i 4D w echokardiografii płodowej. Nasze polskie doświadczenia w zakresie nauczania lekarzy w tej dziedzinie przedstawiłam uczestnikom konferencji ja, reprezentując łódzki ośrodek kardiologii prenatalnej. O nieinwazyjnych badaniach  USG i biochemicznych mówił Prof. Piotr Sieroszewski (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), a Prof. Patsalis z Cypru miał wykład o nieinwazyjnej diagnostyce prenatalnej – badaniach DNA płodu wyizolowanego z krwi matki.

Jeden z dyskutantów (z Taiwanu), jako buddysta podjął dyskusję czy naukowy  świat medyczny dąży do eradykacji ze społeczeństwa pacjentów z zespołem Downa ?

Sesja 4 i 5 dotyczyły rekomendacji Fundacji March of Dimes w sprawie wcześniactwa. Podkreślano rolę prewencji, ale przed koncepcją, rolę edukacji szkolnej, rolę organizacji pozarządowych zwłaszcza w krajach z niskim i średnim dochodem. Jedna z prelegentek – przepiękna Yvonne Igweh, kobieta o smagłej cerze, w wielobarwnej długiej sukni z afrykańskimi nadrukami, prawnik z Camdrigde - przedstawiła film o kobietach i dzieciach w Nigerii. 

Sesja 6 poświęcona była rejestrom wad wrodzonych. Ciekawy wykład przedstawiła Prof. Anna Latos-Bieleńska z Poznania,  prezentująca rejestry w centralnej i wschodniej Europie, a jej doniesienie naukowe poprzedzone zostało krótkim rysem historycznym o roli Polski i „Solidarności” w przemianach  ustrojowych na terenie Europy. Dr Maciej Słodki (ICZMP Łódź) zaprezentował nasz Ogólnopolski Rejestr Problemów Kardiologicznych u Płodów (poprzednie międzynarodowe prezentacje naszego systemu miały miejsce uprzednio w New Delhi w 2009 r. oraz Nowym Orleanie w 2010 r). Prof. B. Maruszewski pokazał gościom jakie korzyści praktyczne  płyną z innego specjalistycznego rejestru operacji kardiochirurgicznych w Europie.

Sesja 7 dotyczyła postępów w zakresie nowych genetycznych uwarunkowań wad wrodzonych. Przedstawiano dowody i hipotezy tłumaczące np. dlaczego tylko 70% wad ośrodkowego układu nerwowego odpowiada na kwas foliowy, jakie są dalsze inne możliwości wpływania na procesy embriogenezy, na czym polegają badania genetyków próbujących wyjaśnić genetyczne podłoże wrodzonej głuchoty i zaburzeń słuchu.

Sesja 8  - jedna z najciekawszych , poświęcona była ekonomii w służbie zdrowia. Prof. B. Crump szef, Institute for Innovation and Improvement, National Health System, przedstawił brytyjski punkt widzenia i konieczność systematycznego, corocznego zwiększania nakładów na służbę zdrowia - tylko w celu utrzymania aktualnych standardów i aktualnej opieki medycznej, której koszty systematycznie ulegają zwiększeniu. Pierre Barker jako przedstawiciel Institute of Medicine of the National Academies (niezależna non profit organizacja działająca doradczo jako National Academy of Sciences), mówił o uwarunkowaniach ekonomicznych opieki zdrowotnej w krajach rozwijających się.

O polskiej ekonomii w okresie transformacji mówiła  dr n. ekonom. Pani Lidia Adamska - Wiceprezes  Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (Polish Stock Exchange),   piękną angielszczyzną, bez posługiwania się slajdami - w sposób niezwykle klarowny i systematyczny przedstawiła zasady ewolucyjnego przejścia naszej gospodarki od czasów powszechnej własności państwowej do powszechnej własności prywatnej. Pani Prezes drobna filigranowa kobieta zadziwiła siłą głosu, ekspresji i logicznymi wywodami.

Polską ekonomię służby zdrowia przedstawił dr n. med. Jacek Grabowski aktualnie Kanclerz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (poprzedni prezes NFZ), który mówił m.in. o zasadach wprowadzenia jednorodnych grup pacjentów i ich rozliczaniu.

Ta sesja to pomysł prof. M. Katza. Który tę sesję wymyślił, prowadził a także moderował podsumowującą dyskusję i po raz kolejny zadziwił słuchaczy swoimi horyzontami myślowymi, daleko wybiegającymi w przyszłość międzynarodowej służby zdrowia.

Sesja 9 także była wyjątkowa, ponieważ poświęcona  organizacjom rodzicielskim coraz skuteczniej współdziałającym z systemem ochrony zdrowia. Martha Carvalho w żywiołowy sposób przedstawiła swoje doświadczenia z Brazylii, Irina Myasnikowa z Rosji (jej prezentacje w zastępstwie przeczytał Alasiar Kent), Jo-Annie Richards mówiła o doświadczeniach afrykańskich a na deser mieliśmy wielką przyjemność wysłuchać kolejnej wspaniałej Polki, znakomicie władającej językiem angielskim Pani Beaty Kuleszy z Fundacji Serca Dziecka, która pokazała spektrum polskich organizacji rodzicielskich, a jej prezentacja połączona z filmem i ciekawymi animacjami była po prostu doskonała.

Ostatnia, sesja 10 dotyczyła „global networks”. O znaczeniu tego tematu wykład wprowadzający miał Christpher Howson z fundacji March of Dimes, a swoje doświadczenia przedstawiali Carmencita Padilla z Philipin, Nanbert Zhong z Chin, Khalid Yunis z Lebanonu i Lavinia Schuler-Faccini z Brazylii.

Mówiono o konieczności współpracy, już nie tylko regionów, programów narodowych, kilku państw, ale programów kontynentalnych czy światowych w zakresie wad wrodzonych; o tym jak nasze różnice mogą stanowić naszą siłę; o tym jak powinniśmy współpracować a nie konkurować… o tym jak razem kształtować politykę zdrowotną w naszych krajach poprzez wpływ na polityków, dziennikarzy, TV i inne media. W dodatkowych 3 sesjach przedstawiono łącznie 48 wolnych doniesień.

***

Jeszcze słowo na temat  wieczoru kongresowego w hotelu Andels. Na początku odbyła się miła i wzruszająca uroczystość: podsumowanie drogi naukowej i kariery zawodowej Prof. M. Katza, organizatora i pomysłodawcy 5th ICBD w Łodzi. Przygotował je Arnold Christianson z Republiki Południowej Afryki, który opowiedział o dzieciństwie M. Katza, o tragicznym losie sieroty   w czasie pożogi wojennej w Warszawie, o szczęśliwym ocaleniu i rozpoczęciu nowego życia w USA, nauce angielskiego, zdobywaniu kolejnych nagród i wyróżnień, studiach medycznych w USA, pracy zawodowej w USA i w Afryce… pracy w Fundacji March of Dimes, znajomości z wieloma noblistami. Prof. M. Katz jest także dr honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Arnold Christianson podkreślił także symboliczne znaczenie wyboru Polski i Łodzi jako miejsca Konferencji  - jako powrotu do korzeni prof. M. Katza i uwieńczenia tu jego drogi zawodowej. Obecni na Sali nagrodzili Szanownego Profesora gromkimi, długo trwałymi oklaskami. Niżej foto gratulacje od Prof. P. Liberskiego

prof. M. Katz z prof. P. Liberskim

Potem - dla naszego uhonorowanego Gościa i wszystkich uczestników konferencji z różnych kontynentów  przygotowaliśmy nasz polski produkt eksportowy, czyli koncert Maestro Waldemara Malickiego… Po krótkim wprowadzeniu artysta dał popis swojego talentu wydobywając fantastyczne dźwięki z fortepianu, całą swoją narrację kolejnymi żartami muzycznymi, przepięknie oprawionymi aranżacją świateł i dymów na scenie. Reakcja międzynarodowej  publiczności była fantastyczna, natychmiastowa owacja na stojąco i oczywiście bisy. Jubilat jak i goście byli pod wrażeniem … i długo jeszcze w noc dyskutowano o emocjach z kongresowego koncertu i nie tylko….

***

Reasumując było to spotkanie intersujące, wartościowe, pożyteczne … pełne bardzo ciekawych wydarzeń, zarówno na polu naukowym jak i towarzyskim. Tematyka konferencji dotyczyła głównie problemów z organizacją służby zdrowia w krajach rozwijających się i ubogich, szczególnie w aspekcie medycyny matczyno-płodowej oraz wad wrodzonych. Mogliśmy posłuchać, jakie zmiany następują w tych krajach, czego im jeszcze brakuje, zastanawiano się również jak można polepszyć aktualną sytuację.

Konferencja była spotkaniem przedstawicieli krajów rozwijających się i ubogich z przedstawicielami krajów rozwiniętych. W wspaniały sposób udało się zbudować wspólną płaszczyznę dyskusji na temat diagnostyki i profilaktyki wad wrodzonych, każda sesja zakończona była komentarzami i zadawaniem licznych pytań, które często przenosiły się jeszcze w kuluary.

Po czterech, intensywnych dniach konferencji wszyscy wróciliśmy do domu bogatsi o nowe, ciekawe informacje i znajomości oraz wspomnienia pożytecznie i mile spędzonego czasu. Mam nadzieję, że Goście wyjechali bogatsi o wiedzę i doświadczenia, które im przekazaliśmy my – polscy lekarze. Spotkanie to, mam nadzieję także, zaowocuje nie tylko dalszą poprawą sytuacji zdrowotnej w krajach rozwijających się, ale również będzie inspiracją do dalszych badań i współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi na szczeblu międzynarodowym.

DO OBEJRZENIA NASZEJ GALERII ZDJĘĆ Z 5th ICDB ZAPRASZA Marek Lipiński – Rzecznik Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej.

Prof. Maria Respondek Liberska, współpraca lekarz medycyny Hanna Moczulska.

Back