News

Arturówek 2011 - relacja Rzecznika

Red. Marek Lipiński, Warszawa, Rzecznik Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej
Wśród licznych interesujących wykładów z zakresu kardiologii dziecięcej organizatorzy znaleźli czas także na problematykę prenatalną. Pierwszego dnia odbył się wykład Prof. M. Respondek Liberskiej „Współczesne możliwości diagnostyki i terapii wad serca płodów”.

W wykładzie tym uwzględniono charakterystykę badania serca płodu w 1 trymestrze, 2 trymestrze ciąży, 3 trymestrze ciąży. Wspomniano o realizacji Grantu Unii Europejeskiej który umożliwił przeszkolenie 120 położników i kardiologów z zakresu podstawowej analizy serca płodu w ramach Mazowieckiej Szkoły Ultrasonografii.

W wykładzie omówiono także min. czynnościowy podział wad serca płodów z punktu widzenia kardiologii prenatalnej, organizacje porodów u płodów z ciężkimi oraz z krytycznymi wadami serca. W roku 2011 wprowadzono wzorem kolegów z USA pewną nowość w tej dziedzinie. W Children’s Hospital of Philadelphia nazwano procedurą IMPCAT „immediately postdelivery cardiac treatmet” organizację porodów u noworodków wymagających cenwikowania serca bezpośrednio po porodzie a nie jak byliśmy przyzwyczajeni  w 3-4 dobie. W roku 2010-11 średnia wieku noworodków w Centrum Zdrowia Dziecka poddawanych plastyce balonowej to 3 doba (wg prof. G. Rajszys- Brzezińskiej). Procedura IMPACT przeznaczona jest dla tych noworodków u których po prenatalnej diagnostyce kardiologicznej spodziewamy się ciężkiego stanu i konieczności szybkiej interwencji polegającej na bezpośrednim przeniesieniu noworodka z Sali porodowej do Sali cewnikowań z pominięciem oddziału intensywnej opieki neonatologicznej oraz klinik kardiologii dziecięcej. Taka sytuacja w ICZMP zdarza się kilka razy w roku i wymaga ona innej organizacji w stosunku do licznej grupy noworodków które rodzą się w dobrym stanie klinicznym (np. z sercem jednokomorowym czy HLHS) i wymagają podania „jedynie” prostinu i w ciągu kilku dni kwalifikowane są do dalszych etapów leczenia.

Znajomość stanu kardiologicznego płodu w ostatnim okresie przed porodem pozwala na stworzenie nowych warunków do podjęcia próby ratowania noworodków dotychczas jednoznacznie skazywanych na zgon. Ponieważ  są to trudne problemy wykraczające poza ramy jednej specjalności a także poza medycynę, a dyskusja w środowisku kardiologów prenatalnych na ostatniej konferencji KardioPrenatal w Manufakturze (grudzień 2010) była gorąca, w efekcie Prof. M. Respondek Liberska przygotowała i wydała „ ATLAS WAD SERCA U PŁODU”, książkę  ilustrującą różne postępowanie u noworodków w zależności od ich stanu przed urodzeniowego. To wyjątkowe wydawnictwo zostało po raz pierwszy zaprezentowane w Arturówku. „ATLAS” jest wydany w dużym formacie, zwiera opis 24 przypadków i kilkaset dużych, czytelnych zdjęć i rysunki ilustrujące sytuację u płodu i u noworodka. Kolejną nowością z zakresu kardiologii prenatalnej w Arturówku była premiera kwartalnika „ECHO PŁODU Polska Kardiologia Prenatalna”, rozprowadzanego także wśród zainteresowanych lekarzy elektronicznie, jako newsletter Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej. Aby lepiej zapamiętać adres naszej strony internetowej dla uczestników konferencji przygotowano czerwone baloniki w kształcie serc z napisem fetalecho. Marzeniem naszej Pani Prezes, Prof. M. Respondek Liberskiej jest, aby takie baloniki mogły zdobić łóżeczka naszych pacjentów. Z takim apelem zwracamy się do wszystkich Klinik Kardiologii Dziecięcej w kraju, a ten symboliczny sposób propagowania kardiologii prenatalnej szczególnie dedykujemy nowemu kierownikowi Kliniki Kardiologii Dziecięcej Prof. Jadwidze Moll.

Przy okazji BARDZO serdecznie gratulujemy Pani Profesor zaszczytnej funkcji i przejęcia pałeczki po Prof. A. Sysie, życząc wszelkiego powodzenia

I na zakończenie jeszcze jedna uwaga. Poza kardiologami prenatalnymi pozostali lekarze, uczestnicy Konferencji, zarówno ci prezentujący wykłady jak i ci zabierający głos w dyskusji, nie wykazywali,  co stwierdzamy z żalem,  większego zainteresowania  naszą pracą. Mimo, iż  w ostatnich latach w Polsce nastąpił przecież ogromny przełom w kardiologii prenatalnej i rozwój tej dziedziny medycyny

ZAPRASZAM TAKŻE DO OBEJRZENIA ZDJĘĆ Z KONFERENCJI.

 

Back