News

Fundacja Serce Dziecka protestuje

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Pan Jacek Paszkiewicz
Szanowny Panie Prezesie,

W imieniu Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej działającej na rzecz dzieci z wadami i chorobami serca pragniemy zaprotestować przeciwko projektowi NFZ przeniesienia badania echokardiograficznego płodu z Ambulatoryjnych Świadczeń Diagnostycznych Kosztochłonnych do Katalogu Specjalistycznych Świadczeń Odrębnych.

Codziennie w Polce rodzi się 10 dzieci z wadami serca. W ciągu roku kardiochirurdzy przeprowadzają ponad 3000 operacji u dzieci. Jako rodzice dzieci z wadami serca, którzy najlepiej znają role i znaczenie diagnostyki prenatalnej mamy do takiego protestu jak największe prawo. Obawiamy się, ze wprowadzenie w życie nowych przepisów spowoduje nieobliczalne szkody. Badania diagnostyczne umożliwiające wykrycie i późniejsze monitorowanie dziecka z wadą serca w czasie życia płodowego pozwala na przygotowanie zarówno lekarzy kardiologów i kardiochirurgów, jak i samego dziecka, a także co jest bardzo istotne rodziców.

W obecnej chwili pacjentka, u której w badaniu skriningowym istnieje podejrzenie wady lub wada serca została wykryta wysyłana jest na badanie echokardiograficzne płodu do lekarza kardiologa prenatalnego. Specjalistyczne badanie echokardiograficzne płodu może być rzetelnie przeprowadzone wyłącznie przez specjalistę z zakresu kardiologii prenatalnej posiadającego aktualny certyfikat specjalistycznego badania serca płodu. Lista lekarzy z Certyfikatami Umiejętności Badania ECHOkardiograficznego Płodu, a jest ich zaledwie siedmiu w Polsce, znajduje się na stronie http://www.orpkp.pl w zakładce „Certyfikaty”.

Projekt NFZ zakładający odebranie ośrodkom kardiologii prenatalnej kontraktów wprowadza ograniczenia ciężarnych kobiet w dostępie do niezbędnych dla zdrowia i często życia ich nie narodzonych jeszcze dzieci, badań prenatalnych. Uważamy, przeciwnie niż autorzy projektu zarządzenia, że kardiologia prenatalna w naszym kraju powinna być rozwijana.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że w dniach 24 - 27 września 2011 odbyła się Łodzi
V Międzynarodowa Konferencja poświęcona Wadom Wrodzonym i Dzieciom Niepełnosprawnym w Krajach Rozwijających się. Honorowy patronat objęła Anna Komorowska, małżonka Prezydenta RP,  Konferencja została zorganizowana pod patronatem March of Dimes Foundation, Centers for Disease Control and Prevention - USA, National Institutes of Health - USA, World Health Organization, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Marszałka Województwa Łódzkiego oraz  Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej.  Podczas konferencji działający w Polsce system diagnostyki prenatalnej, w szczególności w zakresie wykrywania wrodzonych wad serca, które są najczęściej występującymi wadami wrodzonymi, został uznany za wzorcowy dla innych krajów.

Wobec tego faktu dziwi nas bark zrozumienia przez Państwa ważności kardiologicznych badań prenatalnych i próba likwidacji sprawdzonego systemu opieki nad ciężarnymi spodziewającymi się dzieci z wadami serca.

W naszej opinii przerzucenie badania echokardiograficznego płodu z Ambulatoryjnych Świadczeń Diagnostycznych Kosztochłonnych do Katalogu Specjalistyczny Świadczeń Odrębnych w znaczny jeszcze bardziej ograniczy kobietom ciężarnym dostęp do tych badań.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o ponowne przeanalizowanie projektu ustawy
i pozostawienie dotychczasowy przepisów które zakładają dostęp do badań echokardiograficznych płodów w Certyfikowanych Ośrodkach.

Z poważaniem,

Beata Kulesza
Prezes Fundacja Serce Dziecka Wiceprezes Zarządu
Fundacja Serce Dziecka
im. Diny Radziwiłłowej

Back